Dit is het privacybeleid van PRAGUE AIRPORT TRANSFERS, s.r.o.

Hoofdkantoor: Velvarská 1701/25, Dejvice, 160 00 Praha 6. Registratienummer: 27593622

Verklaring inzake auteursrecht

Uw gebruik van de inhoud die door Prague Airport Transfers s.r.o. op deze website op www.prague-airport-transfers.co.uk (de "Website") wordt aangeboden is onderworpen aan de voorwaarden van deze Copyright Verklaring.

De website van Prague Airport Transfers s.r.o. is eigendom van ons en wordt beschermd door auteursrechten, databankrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd of niet-geregistreerd) die gebruikt worden bij het aanbieden van deze dienst te allen tijde eigendom blijven van onszelf, onze dochterondernemingen en geassocieerde ondernemingen of licentiegevers, naargelang het geval.

U mag de informatie op de website van Prague Airport Transfers s.r.o. op geen enkele manier kopiëren, aanpassen, exploiteren of anderszins gebruiken, behalve voor het downloaden en tijdelijk opslaan van een of meer pagina's van de website van Prague Airport Transfers s.r.o. om deze op een pc of terminal te bekijken.

Voor alle duidelijkheid, u bent niet gerechtigd om de inhoud van de website van Prague Airport Transfers s.r.o. te reproduceren, permanent op te slaan of door te geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Handelsmerk

Prague Airport Transfers® is een geregistreerd handelsmerk van Prague Airport Transfers s.r.o.

Privacy

Het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt, of die worden verzameld door het gebruik van onze websites, wordt geregeld door ons Privacybeleid. Door onze site(s) te gebruiken, stemt u in met een dergelijke verwerking.

Privacybeleid voor www.prague-airport-transfers.co.uk

Prague Airport Transfers s.r.o is toegewijd aan het beschermen en behouden van de privacy van onze bezoekers. In dit privacybeleid wordt uitgelegd wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of van u verzamelt wanneer u onze site bezoekt. Wij werken dit beleid van tijd tot tijd bij, dus gelieve dit beleid regelmatig te herzien.

Informatie die wij verzamelen

Bij het beheren en onderhouden van onze website kunnen wij de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

  1. Informatie over uw gebruik van onze site, met inbegrip van details over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina's en de bronnen waartoe u toegang hebt. Dergelijke informatie omvat verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens.
  2. Vrijwillig door u verstrekte informatie. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor informatie of een aankoop doet.
  3. Informatie die u verstrekt wanneer u op enigerlei wijze met ons communiceert.

Deze website maakt gebruik van Google Adwords

Deze website maakt gebruik van de remarketingdienst van Google AdWords om op websites van derden (waaronder Google) reclame te maken voor eerdere bezoekers van onze site. Het zou kunnen betekenen dat wij reclame maken voor eerdere bezoekers die een taak op onze site niet hebben voltooid, bijvoorbeeld door het contactformulier te gebruiken om navraag te doen. Dit kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google zoekresultatenpagina of een site in het Google Display Netwerk. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan de www.prague-airport-transfers.co.uk website. Uiteraard zullen alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en het privacybeleid van Google.

U kunt voorkeuren instellen voor de manier waarop Google aan u adverteert via de pagina Google Ad Preferences (Advertentievoorkeuren van Google ). Als u dat wilt, kunt u zich volledig afmelden voor op interesses gebaseerde reclame via de cookie-instellingen of permanent via een browserplugin.

Gebruik van cookies

Cookies verschaffen informatie over de computer die door een bezoeker wordt gebruikt. Wij kunnen waar nodig cookies gebruiken om informatie over uw computer te verzamelen om ons te helpen onze website te verbeteren.

Wij kunnen informatie verzamelen over uw algemeen internetgebruik door gebruik te maken van de cookie. Wanneer deze cookies worden gebruikt, worden zij naar uw computer gedownload en op de harde schijf van uw computer opgeslagen. Dergelijke informatie zal u niet persoonlijk identificeren. Het zijn statistische gegevens. Uit deze statistische gegevens kan geen enkel persoonsgegeven worden afgeleid.

U kunt de instellingen op uw computer aanpassen om cookies te weigeren indien u dat wenst. Dit kan gemakkelijk worden gedaan door de instelling voor het weigeren van cookies op uw computer te activeren.

Onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken, waarover wij geen controle hebben. Dergelijke cookies (indien gebruikt) zouden worden gedownload zodra u op advertenties op onze website klikt.

Gebruik van uw informatie

Wij gebruiken de informatie die wij van u verzamelen om onze diensten aan u te verlenen. Daarnaast kunnen wij de informatie gebruiken voor een of meer van de volgende doeleinden:

  1. Om u informatie te verstrekken waarom u ons verzoekt in verband met onze producten of diensten.
  2. Om u informatie te verstrekken over andere producten die voor u interessant kunnen zijn. Dergelijke aanvullende informatie wordt alleen verstrekt indien u met het ontvangen van dergelijke informatie hebt ingestemd.
  3. Om u op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen aan onze website, diensten of goederen en producten.

Indien u eerder goederen of diensten van ons heeft gekocht, kunnen wij u details verstrekken over soortgelijke goederen of diensten, of andere goederen en diensten, waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Wanneer u vooraf toestemming hebt gegeven, kunnen wij geselecteerde derden toestaan uw gegevens te gebruiken om hen in staat te stellen u informatie te verstrekken over niet-gerelateerde goederen en diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Wanneer deze toestemming is gegeven, kan zij te allen tijde door u worden ingetrokken.

Het opslaan van uw persoonlijke gegevens

Voor de exploitatie van onze website kan het nodig zijn gegevens die wij van u verzamelen, over te brengen naar locaties buiten de Europese Unie om daar te worden verwerkt en opgeslagen. Door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met deze doorgifte, opslag of verwerking. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alle redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen.

Helaas is het verzenden van informatie via het internet niet volledig veilig, en in sommige gevallen kan dergelijke informatie worden onderschept. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van de gegevens die u ons elektronisch toezendt. Het verzenden van dergelijke informatie is geheel op eigen risico.

Openbaarmaking van uw informatie

Wij zullen uw persoonlijke informatie aan geen enkele andere partij bekendmaken, behalve in overeenstemming met dit Privacybeleid en in de hieronder beschreven omstandigheden:

  1. In het geval dat wij een deel of het geheel van ons bedrijf aan de koper verkopen.
  2. Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken.
  3. Verdere bescherming tegen fraude en vermindering van het risico op fraude.

Links van derden

Bij gelegenheid nemen wij op deze website links op naar derden. Wanneer wij een link aanbieden, betekent dit niet dat wij het beleid van die site ten aanzien van de privacy van bezoekers onderschrijven of goedkeuren. U moet hun privacybeleid bekijken voordat u hun persoonlijke gegevens stuurt.

Toegang tot informatie

Overeenkomstig de Data Protection Act 1998 hebt u recht op toegang tot alle informatie die wij over u hebben. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen ter dekking van de kosten die wij maken om u de informatie te verstrekken.

Contact met ons opnemen

Aarzel niet om contact met ons op te nemen over elke kwestie met betrekking tot dit privacybeleid via [email protected].